Fanamarihana eny amin'ny saha: Mitombo miaraka amin'i Pivot

Fanamarihana eny amin'ny saha: Mitombo miaraka amin'i Pivot

MOMBA NY MPANORATRA: 

Michael Herrnstein dia zandriny indrindra ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary ny zaza laham-betakiny amin'ireo mpiara-manorina ny Pivot roa, Jim sy Robin Herrnstein. Taorian'ny dian'ny fianakaviana maro nankany Madagasikara niaraka tamin'ny ray aman-dreniny, ny renibeny, ary ireo zandriny efatra mpiray tampo aminy, nanamarika ny diany voalohany tany amin'ny Distrikan'i Ifanadiana ny lohataonan'ny taona 2022, izay nandaniany iray volana niaraka tamin'ny ekipan'i Pivot. Ny fahalianan'i Michael amin'ny siansa (toy ny an'ny ray aman-dreniny) dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny maso izay ahitantsika an'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao ihany koa izy dia miofana mba hahazo ny fahazoan-dàlana ho mpanamory azy. 

Ao amin'ity lahatsoratra manaraka ity, misaintsaina ny fotoanany vao haingana teny an-kianja i Michael ary manolotra ny fomba fijeriny manokana momba ny asan'i Pivot, izay nahazoana avy amin'ny folo taona nandinika akaiky ny fahaterahana sy ny fivoaran'ny fikambanana iray misahana ny fahasalamana maneran-tany.


 

Amin'ny maha-zanaky ny roa mpiara-manorina an'i Pivot ahy, dia nijery an'i Pivot nitombo avy amin'ny hevitra iray aho ho amin'ny zava-misy tao anatin'ny folo taona lasa, izay miasa amin'ny olona an'hetsiny ankehitriny, ary manova ny fari-piainan'ny vahoaka Malagasy manerana ny distrikan'i Ifanadiana. 

Michael (eo afovoany) ao amin'ny Centre ValBio miaraka amin'ireo efatra mpiara-manorina ny Pivot nandritra ny dian'izy ireo voalohany mba hijery ny mety hisian'ny ONG ara-pahasalamana ao Ranomafana. Avy eo ankavia miankavanana: Matt Bonds, Robin Herrnstein, Jim Herrnstein, ary Michael Rich.

Tamin'izaho enin - taona no tonga voalohany teto Madagasikara. Niaraka tamin'ny ray aman-dreniko tany amin'ny tanàna lavitra iray antsoina hoe Ranomafana aho, izay nijanonanay tao amin'ny foibem-pikarohana ValBio satria nanana fifandraisana tamin'ny Oniversiten'i Stony Brook, izay akaikin'ny tranonay any Etazonia. Tamin'ny voalohany dia tonga tany ny ray aman-dreniko tamin'ny naha-mpizahatany azy ireo, mba hijery ireo bibidia tsy mampino sy ny fikarohana ara-tsiantifika mandeha amin'izao fotoana izao, saingy taitra tamin'ny tsy fahampian'ny fikarakarana ara-pahasalamana izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanampy amin'ny fanovana izany. Izany no fomba nahaterahan'ny hevitra momba an'i Pivot. Ny diako dimy manaraka ho any Madagasikara dia hanome fahafahana ahy hahita fivoarana izay nanova ny fiainan'ireo olona an'arivony.  

Ireo hevitra nirosoana

Araka ny hevitro, iray amin'ireo fiovana lehibe indrindra ny fitomboan'ny fitokisan'ny vahoaka Malagasy ny rafitra ara-pahasalamana Pivot. Tamin'ny fitsidihako voalohany dia tsaroako ny nitsidihako ireo toeram-pitsaboana ho an'ny vondrom-piarahamonina. Kely izy ireo, ary tsy nisy niasa taminy, ary tsy nisy fanafody hanasitranana ny marary. Noheverina ho toerana ho faty ho anao izy ireo, ary noho ny antony tsara. Tsy nisy rafitra ara-pahasalamana natao ho an'ny marary. Nijery ny Pivot nanavao ny tobim-pahasalamana, hopitaly, ary toby ara-pahasalamana manerana ny distrika aho, ary nanangana rafitra ara-pitsaboana matanjaka izay mety hikarakara ny filàn'ny olona. Noho ny fahafahan'i Pivot, ilay fitsaboana sahaza azy, dia very laza be ny rafi-pitsaboana. Ankehitriny, miha-misokatra hatrany ny olona mba hahazo fikarakarana any amin'ireo tobim-pahasalamana, ary miova izy ireo amin'ny fahafantarana azy ireo ho toy ny toerana iray izay halehanao ho faty any amin'ny toerana iray izay alehanao mba ho sitrana.

Michael ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra maro momba ny fahasalamana izay notsidihany nandritra ny fahavaratra.

Tamin'ny diako amin'izao fotoana izao, nahita olona an-jatony nitondra ny zanany hanao vakisiny aho, izay mampisaintsaina rehefa mampitaha izany amin'ny zavatra hitako taona maro lasa izay. Nitsidika tobim-pahasalamana tsy tambo isaina ihany koa aho nandritra ity dia ity, ary isaky ny misy olona dinihana, olona mahazo fanafody, vehivavy miteraka, mikarakara ankizy, sy ny maro hafa. Mahagaga ny mahita izany, satria manaporofo izany fa matoky ny rafitra ara - pahasalamana ny olona. Mamonjy ain'olona an'arivony izany, ary mampisy fifandraisana tsara eo amin'i Pivot sy ny olona iasany.

Izany dia mitondra ahy ho amin'ny teboka manaraka, izay avy amin'ny andian-teny iray izay nahatonga ahy hieritreritra hatramin'ny mbola kely: "Marary ny olona satria mahantra izy ireo, ary mahantra satria marary." Asehon'io hevitra io ny tsingerina eo anelanelan'ny aretina sy ny fahantrana, ary manampy amin'ny fanasongadinana ny antony maha-zava-dehibe an'i Pivot. Satria matoky ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny vakisiny sy ny fitsaboana ny mponina, dia lasa salama kokoa izy ireo, mitarika ny olona hanana fotoana bebe kokoa hahazoana fidiram-bola sy hanohanana ny fianakaviany na ho an'ny ankizy handeha hianatra. Ny fanatsarana ny fahasalamana izay omen'i Pivot dia manampy amin'ny fandravana ny tsingerina eo amin'ny fahantrana sy ny aretina, satria manana fotoana sy hery hitomboana ara-toekarena ny mponina salama kokoa.

Nataon'i Pivot ho toy ny zava - dehibe koa ny fitsaboana any amin'ny toerana iray, izay efa zava - bita mba hitsaboana zaza iray. Fony aho fito taona, dia nandeha nitsidika mpiasa sosialy iray aho mba hanome sakafo ho an'ny ankizivavy kely iray antsoina hoe Florine (sary etsy ambany). Tsy ampy sakafo izy, ary teo i Pivot mba hanampy. Tafavoaka velona izy ary miaina fiainana ara-dalàna tanteraka noho i Pivot. Tena nahomby io fitsaboana io tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao, ankizy eo amin'ny 200 eo no nisoratra anarana tao amin'ny fandaharan'asa fitsaboana tsy ampy sakafo. Mampiseho ny halaviran'i Pivot izany, sy ny isan'ny ain'i Pivot eo an-dalana hamonjy azy. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe, zavatra izay tsy fahita firy amin'izao fotoana izao no mitranga amin'izao fotoana izao ho ampahany amin'ny rafitra izay noforonin'i Pivot sy tohanany.

Eo ankavia, Florine sy ny renibeny ao amin'ny tobim-pahasalamana izay nahitana an'i Florine ho tsy ampy sakafo be. Eo ankavanana, i Florine, izay miaina taona maro aorian'ny fitsaboana sy ny fahasitranany.

Ny fitsaboana marary iray ihany anefa no dingana voalohany, ary tamin'ny fotoana naha-teo ahy dia nijery an'i Pivot namorona fandaharan'asa mahatalanjona mifantoka amin'ny faharetana sy ny fisorohana aho. Ny fitsaboana ny ankizy noho ny tsy fahampian-tsakafo dia antsasaky ny olana, toy ny amin'ny tranga maro, raha miverina amin'ny toe-piainany teo aloha ilay zaza, dia hiverina indray ny tsy fahampian-tsakafo. Izany no maha-zava-dehibe ny fanabeazana ny vondrom-piarahamonina amin'ny tolona ho amin'ny fahasalamana tsaratsara kokoa. Ny Pivot dia mitazona fampianarana momba ny fahandroan-tsakafo isan-kerinandro izay mampiseho ny teknika fahandroan-tsakafon'ny fianakavian'ny marary mba hanomezana sakafo voalanjalanja kokoa ho an'ny fianakaviany mba hananan'izy ireo fahalalana vaovao momba ny fihinanana sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana rehefa mody izy ireo. Tena zava-dehibe ho an'ireo ankizy tsy ampy sakafo izy ireo mba hanampiana ny vatana hiady amin'ny aretina mampidi-doza. Fony aho teto, niasa tamin'ny tetikasa zaridaina an-jaridaina aho, izay mitovy hevitra amin'ny ankapobeny. Any amin'ny toeram-pitsaboana no misy ireo zaridaina misy legioma, ary tsy vitan'ny hoe mamboly sakafo ho an'ny marary fotsiny izy ireo fa ampiasaina ho fitaovana enti-mampianatra. Foto-kevitra tena manan-danja tokoa izany, ary manana fandaharan'asa maro mitovy amin'izany i Pivot izay mifototra amin'ny faharetana sy ny fanabeazana.

Fahafahana ho amin'ny hoavy

Tamin'ny fotoana rehetra niarahako tamin'i Pivot, nieritreritra zavatra mahafinaritra ihany koa aho, indrindra fa tamin'ny fanitarana ny faritra teny am-para-mandohalika. Nifanakalo hevitra vitsivitsy aho izay heveriko fa afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiantraikan'i Pivot. 

SOURCE: Geographic Barriers to Achieving Universal Health Coverage ao amin'ny distrika ambanivohitra iray eto Madagasikara (2020), fanadihadiana notarihan'ny Dr. Andres Garchitorena, Tale Mpiara-miasa amin'ny Pivot Science.

Hanombohana azy, iray amin'ireo tolona tsy an-tety hitako ny fitaterana ireo marary avy any amin'ireo tanàna lavitra ho any amin'ny toeram-pitsaboana. Indraindray ny olona dia mila entina mandritra ny andro maro amin'ny fitaovana mba hahatongavana any amin'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra, izay mety ho resaka fiainana na fahafatesana – antsointsika hoe "fiara mpamonjy voina olombelona" ity fitaterana ity. Ratsy loatra ny ankamaroan'ny lalana ka tsy afaka mandalo ny fiara rehetra, noho izany dia mila mitondra ireo marary ny olona. Koa satria mitombo ny elanelan'ny fiainan'ilay marary avy any amin'ny tobim -pahasalamana, dia mety hihena be ny isan'ny olona mety hahazo fikarakarana (araka ny hita eo amin'ny tarehimarika etsy ambony), izay mitarika fahafatesana maro. Mety ho nanoro hevitra ny hampiasa vola amin'ny fanamboarana lalana tsaratsara kokoa aho, na izany aza dia fantatro haingana fa tsy mora loatra izany, tsy noho ny fandaniana sy ny fikojakojana ihany, fa noho ny fahasarotana ara-politika ihany koa. 

Mino aho fa hanampy an'i Pivot ny manao izay hahatonga ireo olona mitondra marary ho asa karamaina. Amin'ny ankapobeny dia asa an-tsitrapo izany, izay hanampian'ny olona toy ny namana sy ny fianakaviana hitondra olon-tiana. Miantraika amin'i Pivot ny lalana, saingy tsy ny tena mampanahy an'i Pivot. Mety hanampy be ihany koa ny fixing road, ary mino aho fa fotoana fanararaotra ho an'i Pivot ny miara-miasa amin'ny ONG iray hafa. Mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalamana izany satria mety hahazo marary ny fiara mpitondra marary Pivot fa tsy ilay marary tsy maintsy entina mandritra ny ora maro. 

Michael miasa ao amin'ny iray amin'ireo zaridaina maro ao amin'ny toeram-pitsaboana izay nampiany tamin'ny fanorenana nandritra ny volana nijanonany tao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana tamin'ity fahavaratra ity.

Amin'ny fanorenana ny fiovana hitako mikasika ny faharetana, ny fanabeazana, ary ny fisorohana ny famerenana amin'ny ahoana ny aretina, mino aho fa misy ihany koa ny fahafahana ho amin'ny zavatra bebe kokoa eto. Manampy amin'ny fahatakarana ny fandrahoan-tsakafo sy ny fambolena, saingy raha tsy manana ny fitaovana hanaovana ilay asa ny olona dia tsy misy vokany ny ezaka atao. Mino aho fa misy fahafahana lehibe ho an'i Pivot hizara ny voa sy ny kara-kazo ho an'ireo fianakaviana marary ao amin'ny zaridaina toy ny laisoa, ny laisoa, ary ny karaote. Amin'izay fotoana izay, rehefa mody any an-trano izy ireo, dia hanana ireo fitaovana rehetra ilaina mba hananana zo hiasa amin'ny famoronana sakafo tsara kokoa, izay hitarika ho amin'ny fahasalamana kokoa manodidina ny fianakaviana rehefa ela ny ela.

Fotoana iray hafa hitako ho an'i Pivot ny rafitra trano fonenana sahaza kokoa ho an'ireo fianakaviana izay entina ireo havan-tiany.  Matetika ny fianakaviany no miaraka amin'ny fianakaviany, satria mandeha lavitra be any amin'ny toeram - pitsaboana ny ankamaroan'ny marary. Azo afindra toerana na aiza na aiza ny fianakaviana na aiza na aiza ao anatin'ny andro vitsivitsy ka hatramin'ny herinandro maro miala ny tranony, mamela ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviana sy ny loharanon-tsakafo sy ny trano fonenana ary ny fidiram-bola mahazatra. Mety ho voan'ny aretina ny fianakaviana, ka ho voan'ny aretina ny fianakaviana iray, ka ho voan'ny aretina ny iray amin'izy ireo.

Sarintanin'ireo distrika roa izay itaran'i Pivot. Ny fandrakofana ireo mponina ireo miaraka amin'ny distrikan'i Ifanadiana dia hitondra an'i Pivot hiasa eo amin'ny sehatra isam-paritra.

Ny fitaran'i Pivot any amin'ny distrikan'i Mananjary sy Nosy Varika (hita eo amin'ny sarintany etsy ambony) dia hitondra an'i Pivot ho ao anatin'ny toerana vaovao ara-jeografika izay ahitana làlan-drano. Mino aho fa misy fahafahana lehibe amin'izany, ary azo atao ny mamono izany amin'ny alalan'ny fizarana sambo kely, miaraka amin'ireo mpamily voaofana isaky ny tanàna. Mety hahatonga ny dokotera sy ny marary ary ny fanomezana asa haingana sy mora izany. Tsy nandeha an - tongotra nandritra ny ora maro ny marary iray, fa nitondra azy tamin'ny dia an - tsambo haingam - pandeha. Mihevitra ihany koa aho fa mety ho tsara ny manana sambo lehibe kokoa ihany koa, manao toy ny fiara mpitondra marary. Mety hanana toerana ampy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitsabo izany, mba hikarakarana marary iray eny an - dalana ho any amin'ny toeram - pitsaboana na hopitaly. Ohatra tsotra amin'ny fanararaotana ny jeografia izany, ary mino aho fa mety hanampy amin'ny fanavotana aina maro izany. 

Iray tamin'ireo zavatra niainan'i Michael teo aloha izay nanodidina renirano iray tamin'ny alalan'ny lakana nolavahana tao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana; Ampahany amin'ny dia mahazatra mankany amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny vondrom-piarahamonina iray any ambanivohitr'i Madagasikara.

Tsy ity ihany no fiara hitako fa fotoana fanararaotra hanaovana izany. Nianatra aho fa misy bozaka maro misidina any amin'ireo distrika vaovao. Ny fiaramanidina kely tahaka izany dia mety hanampy amin'ny famindran-toerana ny halavirana lavitra ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, mitondra marary marary mafy any amin'ny hopitaly avy any amin'ny tanàna lavitra, na mitondra mpiasa manodidina ny faritra midadasika Pivot izay mikasa ny hanafina izany. Ohatra, adiny efatra no lany amin'ny sambo haingam-pandeha miampy adiny valo fanampiny amin'ny moto mba handehanana eo anelanelan'ny iray amin'ireo distrika vaovao ireo (fa tsy ny ankamaroany) any amin'ny toeram-pitsaboana lavitra sy ny hopitaly. Tetikasa ho amin'ny zavatra hafa amin'ny hoavy izany, saingy – amin'ny maha-mpianatra mpanamory fiaramanidina ahy – mientanentana aho satria fantatro aloha hoe ohatrinona no fiaramanidina kely azoko ampiana. 

Nomena fahafahana aho hijery ny fiovana mahatalanjona mitranga ao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana ary nahita voalohany ny fomba, ao amin'ny toerana izay tsy nisy ny fitsaboana taloha, misy ny rafitra izay ahitana olona maty noho ny aretina azo sitranina teo aloha, afaka mahazo ny fanafody ilainy. Nanangana vondron'olona mahatalanjona i Pivot, manomboka amin'ireo mpamily ka hatramin'ireo tale, izay mikarakara fatratra sy miezaka ny handeha any ambony sy any ivelany mba hisy fiantraikany miavaka amin'ny alalan'ny famoronana modely amin'ny fitateram-baovao ara-pahasalamana manerana izao tontolo izao ho an'ny firenena distrika. 

Michael nandritra ny diany voalohany, nanampy ny ekipa mpanao asa sosialy hizara akanjon'ny ankizy mpianatra, izay nangoniny tamin'ny alalan'ny fiara palitao tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra.

Vao fiandohan'ny Pivot fotsiny izao, ary mientanentana amin'izay ho avin'ny hoavy aho. Raha lazaina izany dia misy fomba maro ahafahan'ny olona rehetra manampy sy manisy marika. Na te-hiditra an-tsehatra ianao ka te-hiditra amin'ny toerana hitsidihanao an'i Madagasikara na liana fotsiny amin'ny fampielezana ny teny, feno fankasitrahana i Pivot. Manomboka amin'ny firotsahana an-tsitrapo, hatramin'ny fanomezana, ka hatramin'ny filazana fotsiny amin'ny namana iray momba ny asan'i Pivot, dia ho velom-pankasitrahana ny ekipa sy ny olona tompoin'izy ireo noho ny fandraisanao anjara! Mino aho fa amin'izao fotoana izao dia fotoana tsara indrindra hianarana bebe kokoa momba ny fikambanana iray izay eo an-dalana hanova ny fiainan'ny olona maro.


 
  • AMPIDIRO NY LISITRY NY TARATASY MBA HO AZO
   NY VAOVAO FARANY AVY AMIN'NY PIVOT!   Anarana voalohany

   Anarana farany

   Email

   (We will never share your data without your permission.)

  • Fizahana molekiola

   Niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Foibe ValBio i Pivot mba hampivelarana ny laboratoara fizahana molekiola voalohany ho an'ny COVID-19 ivelan'ny renivohitra.  Niara-niasa tamin'ny Ivontoerana Pasteur ao Madagasikara ihany koa izahay tamin'ny fanadihadiana momba ireo toerana maina avy amin'ny I-HOPE mba hanadihadiana ny kitrotro, ny tazo, ny schistosomiasis, Hep B, ary NY COVID-19.

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Fampidirana ny Rafitra Ara-pahasalamana sy ny Siansa Hamaliana ny COVID-19 ao amin'ny Distrika Maodely eto Madagasikara, Rakotonanahary, R.J.L., et al., 2021, Frontiers in Public Health

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • Fanarahamaso ara-tontolo iainana sy ara-tontolo iainana

   Miara-miasa amin'ny angon-drakitra fanarahamaso ny tontolo iainana izahay (ohatra amin'ny fanarahamaso ny mpitsabo) miaraka amin'ireo biomarkers avy amin'ny fanadihadiana ao an-tokantrano (ohatra, fitsapana haingana sy fitiliana ny antibiotika avy amin'ireo toerana maina misy ireo mpandray anjara amin'ny fanadihadiana I-HOPE ao an-tokantrano) mba hampahafantatra ny fahavitrihan'ny aretina mifindra amin'ny spatio-ara-nofo.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • GIS (jeografia)

   Mampiasa fomba fandraisana anjara izahay mba hametrahana sarintany ireo lala-mahitsy maherin'ny 20.000 kilao sy rafitra 100.000. Ireo angon-drakitra ireo dia natambatra tamin'ny angon-drakitra avo lenta momba ny fandrakofana tany, maodely nomerika, angon-drakitry ny rotsak'orana, ary angon-drakitra ara-teknika avy amin'ny mpiara-dia amin'ny IHOPE (jereo etsy ambony). Ampiasaina ireo angon-drakitra ireo mba hamantarana ny fotoanan'ny fitsaboana, ny fitoviana ara-jeografika, ary ny fianarana ireo aretina ara-jeografika. Azo jerena ao amin'ny sehatra e-fahasalamana novokarina niaraka tamin'i R Shiny ny vokatry ny fahafahana mampiasa ny fomba fijery.

  • IHOPE (fiaraha-mientana maharitra ao an-tokantrano)

   Natsangana tamin'ny 2014 ny voka-pifidianana sy ny firoboroboana (IHOPE) tamin'ny fanombohan'ny asan'i Pivot tao amin'ny distrikan'i Ifanadiana. Naseho taorian'ny Fanadihadiana Momba ny Mponina sy ny Fahasalamana, manaraka ny fahasalamana sy ny isan'ny mponina ary ny tondro ara-tsosôsora sy ara-toekarena izy. IHOPE dia manana izao fitambaran'ny toetra manaraka izao izay tantara foronina amin'ny fidirana an-tsehatra ao an-toerana:

   • Tena fototra marina
   • Santatry ny tena solontena
   • Santatry ny ao anatiny sy ivelan'ny mponina voalohany
   • Angonin'ireo matihanina fahatelo matihanina ao amin'ny Ivontoerana Nasionaly momba ny Antontanisa izay manangona angon-drakitra mitovy amin'ny firenena
   • Araho maso ireo olona ireo rehefa mandeha ny fotoana
   • Anisan'izany ny biomarkers toy ny toerana maina ampiasaina amin'ny fandinihana ny molekiola

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Ny Fototry ny Fahasalaman'ny Mponina alohan'ny Fandaharan'asa Fanamafisana Orina ny Rafitra Ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara, Miller, A., et al. 2017, Global Health Action

  • HMIS sy Ny Fahazarana M&E

   Manangona vaovao momba ny fampiasana ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fikarakarana any amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny daholobe ny rafitra fitantanana ny fahasalamana (HMIS) . Ireo angon-drakitra ireo dia ampiarahana amin'ny fanaraha-maso fanampiny, ny fanarahana maso sy ny fanombatombanana (M&E) mba hanarahana ireo tondro maherin'ny 1000 momba ny fampisehoana rafitra ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, anisan'izany ny tahan'ny fitsaboana sy ny fampiasana tolotra, ny kalitaon'ny fikarakarana, ny famatsiana tahiry, ary ny fahafahan'ny olombelona amin'ny ambaratonga rehetra. Azo jerena amin'ny alalan'ny dashboard ara-potoana ireo angon-drakitra ireo.

  • Fananganana ny Fahaiza-manao

   Ny tanjon'ny Siansa Pivot dia ny hanatsara ny vokatra ara-pahasalamana mandritra ny fotoana maharitra. Ny tena ivon'io tanjona io dia fandaharan'asa vaovaon'ny fanorenana trano, izay mifantoka amin'ny fitomboan'ny fahaiza-manaon'ny mpikaroka eo amin'ireo mpitsabo/mpametraka, ary koa manampy ireo mpikaroka hahatakatra sy hampahafantatra ny laharam-pahamehana ara-pitsaboana. Ahitana atrikasa maromaro momba ny fahatakarana ireo laharam-pahamehana ara-pitsaboana, ny famolavolana fanontaniana fikarohana, ny fomba fiasa ary ny fanapariahana ilay fanofanana. Anisan'ny mpiofana ny mpiasa miasa ao amin'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara.

  • Covid-19 sy ny Molecular Diagnostics

   Ny ankamaroan'ny maty eto Madagasikara dia vokatry ny areti-mifindra ary tsy fantatra ny ankamaroan'ny tranga. Nanasongadina ny filàna mametraka fizahana ara-pahasalamana vaovao any amin'ireo distrikan'ny fahasalamana any ambanivohitra ny valanaretina COVID-19. Niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Foibe ValBio i Pivot mba hampivelarana ny laboratoara voalohany amin'ny molekiola ho an'ny COVID-19 ivelan'ny renivohitra, izay sady manome fahaiza-manao ara-pahasalamana no manome fahafahana ho an'ny fanavaozana ara-tsiansa eo amin'ny fihaonan'ny fahasalamana biometrika sy ny fahasalaman'ny planeta.

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Fampidirana ny Rafitra Ara-pahasalamana sy ny Siansa Hamaliana ny COVID-19 ao amin'ny Distrika Maodely eto Madagasikara, Rakotonanahary, R.J.L., et al., 2021, Frontiers in Public Health

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • Eco-Epidemiology & Fanarahamaso

   Nisy fandrosoan'ny siansa momba ny aretina vokatry ny mikraoba. Saingy misy ny fampiharana tsy araka ny tokony ho izy ireo fandrosoana ireo any amin'ny kirany eo an-toerana mba hampahafantatra ny fidirana an-tsehatry ny fahasalamana. Ampiarahanay ny vaovao momba ny tontolo iainana, ny tahirin-kevitra momba ny fahasalamana goavana, ary ny fanadihadiana ny mponina, miaraka amin'ny maodely matematika mba hahatakarana sy hanombanana mialoha ny fahavitrihan'ny aretina ao an-toerana (toy ny tazo, kitrotro, schistosomiasis, filariamatika lymphatika ary aretim-pivalanana) mba hanatsarana ny fiterahana. 

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

   Ho fanafoanana ny filariasis lymphatika any atsimo atsinanan'i Madagasikara: Fahombiazana sy fanamby amin'ny fampitana, Garchitorena, A., et al., 2018, PLOS Neglected Tropical Disease

  • Fikarohana momba ny asa ho an'ny UHC

   Ny fikarohana momba ny asa dia manome topimaso mikasika ny fomba fametrahana fandaharan'asa miaraka amin'ny fanamafisana ny kalitao sy ny fahatokiana amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy nasionaly ary iraisampirenena. Anisan'ny toerana fikarohana ataontsika ny famatsiana ara-bolan'ny UHC, ny kalitaon'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fahafaham-pon'ny marary, ary ny fampisehoana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana. Faritra laharam-pahamehana ho an'ny firoboroboana manerana ny ekipan'ny toeram-pitsaboana sy ny angon-drakitra ao Pivot ity. 

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Fanombantombanana ny fomba vaovao hanaterana ny fikarakarana ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Razafinjato, B., et al., 2020, medRxiv

   Valinteny haingana tamin'ny fihanaky ny kiraro tao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Finnegan, K.E., et al., 2020 medRxiv medRxiv

   Tambajotran'ny Fikarakarana any Ambanivohitr'i Madagasikara mba hahazoana fandrakofana manerantany momba ny fahasalamana ao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana, Cordier, L.F., 2020, Rafitra Ara-pahasalamana & Fanavaozana

   Eto Madagasikara, nitombo ny fampiasana ny Sampandraharaha Misahana ny Fitsaboana Rehefa Nesorina ny Saram-pitsaboana: Lesona ho an'ny Fandrakofana Ny Fahasalamana Manerantany, Garchitorena, A., et al., 2017, Raharaha Ara-pahasalamana

  • Jeografia & Fahasalaman'ny Fiaraha - monina

   Mandroso fomba vaovao izahay izay mampifandray ny angon-drakitry ny rafitra ara-pahasalamana goavana miaraka amin'ny angon-drakitry ny GIS goavana ahitana rafitra maherin'ny 100.000 sy lalao an-tongotra 15.000 kilaometatra ao amin'ny distrika. Ampiasaina izany mba hamantarana ireo sakana ara-jeografika sy hanatsarana ny famoronana rafitra ara-pahasalamana mba hitoriana amin'ny rehetra. Mba handresena ny sakana ara-jeografika, nanamory maodely ho an'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina mavitrika ho an'i Madagasikara izahay, ary manombana ny fiantraikany sy ny fahafahany.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fanatsarana ny fomba fidirana ara-jeografika ampiasain'ireo mpitsabo ao an-toerana, Ihantamalala, F.A, et al., 2020, International Journal of Health Geographics

   Fanombantombanana ny fomba vaovao hanaterana ny fikarakarana ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Razafinjato, B., et al., 2020, medRxiv

  • Fanombantombanana ny mponina

   Mandrrefy ny fiantraikan'ny asanay izahay amin'ny alalan'ny fandalinana ny fiaraha-mientan'ny solontenan'ny distrika iray. Ny famolavolanay ny fanandramana ataonay dia ahafahan'ny sasany amin'ireo fanadihadiana lalina indrindra momba ny rafitra ara-pahasalamana miovaova eo amin'ny fahasalaman'ny mponina ao Afrika. Ireo fandalinana ireo dia mampiseho fivoarana saika amin'ny tondro ara-pahasalamana lehibe rehetra, anisan'izany ny fahamaroan'ny zaza, ny fahaverezan'ny vaksiny, ny fitaovam-pitsaboana, ny fahafahana miditra sy ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana, ary ny fitoviana ara-pahasalamana.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana manerana ny distrika ho an'ny fitatitra ara-pahasalamana manerantany: porofo avy amin'ny fandalinana fiaraha-mientana lavabe tany ambanivohitr'i Madagasikara 2014-2018, Garchitorena, A., et al. 2020, BMJ Global Health Health

   Fiovàna voalohany amin'ny fitsabahana an-tsehatra sy ny tahan'ny fiainana an-tany taorian'ny fametrahana fidirana an-tsehatry ny rafitra ara-pahasalamana nampidirina an-tsehatra teto Madagasikara, Garchitorena, A., et al. 2018, BMJ Global Health

   Fanombantombanana ny fironana ao anatin'ny votoatin'ny reny sy ny fikarakarana ny reny taorian'ny rafitra ara-pahasalamana manamafy orina ny fisantaran'andraikitra ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara: Fandalinana ny fiaraha-mientana maharitra, Ezran, C., et al. 2019, PLOS Medicine

   Ny Fototry ny Fahasalaman'ny Mponina alohan'ny Fandaharan'asa Fanamafisana Orina ny Rafitra Ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara, Miller, A., et al. 2017, Global Health Action

  • Rafitra data

   Ny PIVOT dia ampidirina tanteraka ao anatin'ny Rafitra Fitantanana ny Fahasalamana eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fampitambarana karazana angon-drakitra maro – vokatra, fandaharana, ara-jeografika ary zavatra maro hafa – mahazo hevi-baovao isika mba hampahafantarana ny fomba fijerintsika amin'ny tsingerin'ny fanatsarana mitohy.

  • Kalitaon'ny fikarakarana

   Tsy ampiasaina amin'ny fahasalaman'ireo mararintsika ny fikarakarana raha tsy hoe tsara kalitao izany. Mifantoka amin'ny fikarakarana tsara indrindra ny rafi-pahasalamana rehetra izahay, na atolotra eo am-baravaran'ny marary, na any amin'ny tobim-pahasalamana, na any amin'ny hopitaly.

  • Rojo vy - fitaovana

   Manampy amin'ny fitazonana ireo fanafody sy fitaovana maherin'ny 40 amin'ny fanafody sy fitaovana maherin'ny 40 manerana ny ambaratongam-pikarakarana rehetra ny fiarahamiasa sy ny fidirana tsy tapaka amin'ny rojom-pamatsiam-pirenena eto Madagasikara.

  • Fitantanam-bola

   Miara-miasa amin'ny Tahiry Nasionaly ho firaisankinan'ny Fahasalamana ao amin'ny governemanta ny PIVOT mba hamoronana rafitra mangarahara ho an'ireo marary, mpamatsy, mpanome fanampiana, ary manampahefana ao amin'ny governemanta, miorina amin'ny fahombiazana amin'ny fanesorana ireo sakana ara-bola mba hikarakarana amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laoniny ny marary.

  • HR & Fandraisana olona

   Ny olona mahay sy mahay tsara fiofanana ary be fangorahana no singa tena ilaina indrindra amin'ny rafi - pahasalamana rehetra. Mba hiatrehana ny fanamby tsy mahazatra amin'ny toerana izay tena lavitra tokoa ny lahatsoratra, niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ny PIVOT mba hamolavola sy hametraka paikady iraisana sy fihazonana.

  • Fotodrafitrasa

   Mila toerana mendrika sy matevina ny rafi-pahasalamam-bahoaka – asa sarotra ao anatin'ny tontolon'ny ala mikirioka be. Laharam-pahamehana ny fotodrafitrasa lavitra indrindra ao amin'ny distrika, izay ny fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpifandray ao an-toerana dia miantohana fa voatazona ara-potoana ireo toerana nohavaozina.

  • Fitaterana vonjy taitra

   Ny 74%-n'ny mponina ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana dia miaina mihoatra ny 5 kilaometatra mankany amin'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra. Ny rafitra fikarohana momba ny fiara mpamonjy voina manerana ny distrikantsika no hany karazany eto Madagasikara, miasa 24/7 hatramin'ny 2014 mba hitondrana tranga maika amin'ny fitsaboana tsy misy sarany ho an'ilay marary.

  • Maratra miaraka amin'ny mararin'ny faharetana

   Miarahaba ny olona amin'ny rafitra mety tsy mahazatra ny PIVOT. Hazavain-dry zareo ny dingana arahana, manampy amin'ny fitetezana ny rafitra, miresaka ny filàna sakafo sy trano fonenana rehefa ilaina izany, ary jereo ireo ankizy any an-tanindrazana. Io tolotra io, miaraka amin'ny fivoarana sy ny kalitaon'ny fikarakarana, dia nanampy tamin'ny fampiasàna ireo tolotra ara-pahasalamana tsy dia misy dikany ao amin'ny faritra fisamborana an'i Pivot.

  • Fahasalaman'ny reny

   Ny fandaharanasanay dia mahavita miatrika amim-pahombiazana ny tahan'ny fahafatesan'ny reny eo amin'ireo vehivavy ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, izay miteraka impito eo ho eo mandritra ny androm-piainan'izy ireo amin'ny fiterahana, miaraka amin'ny efatra isaky ny dimy ny fanaterana mitranga ao an-tokantrano. Tao anatin'ny roa taona voalohany nanohana tanteraka ireo tolotra fikarakarana aretim-pianakaviana, ny fahafahana miditra amin'ny fandrindram-pianakaviana, ary ny fanaterana ny fotodrafitrasa, nidina 20% ny tahan'ny mety hahafaty ny reny.

  • Tsy fahampian-tsakafo

   Maherin'ny antsasaky ny ankizy latsaky ny 5 taona eto Madagasikara no tsy ampy sakafo. Manamory fandaharan'asa nasionaly ao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana izahay izay mampifandray ny fandefasana sy ny fitsaboana ary ny fisorohana manerana ny ambaratonga rehetra ao amin'ny rafitra ara-pahasalamana mba hiatrehana ity antony lehibe mahatonga ny fahafatesan'ny ankizy ity.

  • Tioberkilaozy

   Manjaka eto Madagasikara ny TB ka tombanana ho 500 isan-taona ny tranga vaovao ao amin'ny distrikantsika, ny ankamaroany tsy tsikaritra sy tsy voatsabo. Tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Fandaharan'asa Nasionaly momba ny Tioberkilaozy, nanangana fandaharanasa izahay mba hifehezana ny TB tamin'ny 2017 mba hanatsarana ny loharanon-karena fototra sy ny fahaiza-manao fototra, ary mba hahazoana antoka fa misy ny fizahana sy ny fitsaboana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana.

  • Fahasalaman'ny Ankizy

   Ny ankizy latsaky ny 5 taona dia mety ho faty noho ny antony azo sorohana toy ny tazo, pnemonia ary aretim-pivalanana. Mametraka arofenitra ho an'ny Fitantanana ny Aretina Amin'ny Fahazazana izahay mba hitarihana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fikarohana sy fitsaboana ary hanombanana ny sakafo sy ny sata fanaovana vaksiny any amin'ny toerana iva.