Ekipa Spotlight: Laura Cordier

Rehefa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 ny PIVOT, dia betsaka ny zavatra azonay natao ho anay: mpiara-miasa matanjaka, famatsiambola matanjaka, ary ny fitahian'ny governemanta mba hanomboka hanamafy orina ny rafitra ara-pahasalamana. Araka ny fomba fijerin'ny vahiny anefa, dia tsy nisy porofo firy hoe nahita fahombiazana ilay fandaminana. "Tsy nahita vohikala ho an'ny PIVOT akory aho," hoy i Laura Cordier nampahatsiahy, "na karazana fisiana an-tserasera," hoy i Laura Cordier nampahatsiahy, "na karazana fisiana an-tserasera."

Saingy fotoana tena fotoana izao hanombohana zavatra avy amin'ny tsy fahatomombanana izay nanery azy – izay azo faritana fotsiny ho toy ny fitsambikinana ara-pinoana – mba hangatahana ny iray amin'ireo lisitra voalohan'ny PIVOT.

Na dia teo aza ny fahatsapana fa mety ho tsy ampy fahafaham-po izy dia nihevitra fa "maninona no tsy maninona." Rehefa avy nampifantohany ny fianarany momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny areti-mifindra, ny zavamisy hoe nanao fanadihadiana fototra momba ny vahoaka ny PIVOT talohan'ny nanombohan'ny asa nampientanentana azy – zavatra nampiavaka ny PIVOT tamin'ireo fikambanana iraisampirenena hafa momba ny fampandrosoana izany, ary nahasarika azy izany.

Raha jeren'ny angon-drakitra, nahatsapa ho toy ny fotoana iray goavana ny PIVOT mba handraisana anjara amin'ny fikarohana ara-pahasalamana sy fikarohana goavana. Amin'ny ambaratonga manokan'ny tenany manokana, nipetraka teto Madagasikara nandritra ny roapolo taona ny raibeny sy renibeny, noho izany dia nihalehibe izy nandre tantara izay nametraka ny firenena ho lohalaharana amin'ny lisitr'ireo toerana tiany holaniana.

Raha tsy efa nanaiky asa hafa i Laura izay mety namindra azy ho any New York no reny avy amin'i Tara Loyd, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny PIVOT amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny tolo-kevitra hifindra any Madagasikara sy hanomboka fandaharan'asa fanaraha-maso sy fanombatombanana ataon'ny PIVOT.

Tsy nampoizina anefa fa nianjera tabidy ny New York, nanodidina an'io fotoana io.

"Mino ny zavatra tokony hisy aho," hoy i Laura. Noho izany, fotoana fohy taorian'izay, nanaiky ny handany roa taona tany Madagasikara ho mpitantana voalohany ny PIVOT izy - Fanombanana (M&E) azy.

Nofaritany ho toy ny "henjana, mazoto ary mifady hanina" ireo herinandro vitsivitsy voalohany niainany teny an-kianja. Saingy nifanaraka tamin'ny azy manokana ny fanirian'i PIVOT – tamin'ny faha-24 taonany, noana noho ny fanamby izy. Ary soa ihany fa ho an'i Laura, mety hisy fanamby marobe eo amin'ny dingana fananganana rafitra angon-drakitra izay lasa fiveloman'ny mari-panondroana ny PIVOT.

Iray amin'ireo ampahany tena ankafiziny amin'ny asa ny "fijerena ny fikorianan'ny angon-drakitra tsara indrindra", hoy izy. "Tahaka ny piozila izany."

Niasa tsy sasatra i Laura mba hiantohana fa tsy misy angon-drakitra ny PIVOT izay miantehitra akaiky amin'ny fampitam-bola sy ny paikady.

Tao anatin'ny dimy taona, nanamboatra sy nanofana ekipa M&E miisa 13 izy izay ahitana mpanangona angon-drakitra, mpandalina, ary mpitantana angon-drakitra. Tanora sy mazoto ny ekipan'ny M&E, tahaka ny ankamaroan'ireo mpiasan'ny PIVOT, izay hitan'i Laura ho manome aingam-panahy. Mandany fotoana lehibe amin'ny fananganana ekipa izy, miantoka ny fahaizana mamaky teny syanoratra eo anivon'ny ekipany, ary manampy azy ireo hanatontosa ireo fahaiza-manao takiana mba hahafeno ireo fenitra avo lenta ananany amin'ny kalitaon'ny asa. Mitovy amin'izany ihany koa ny fifandraisany amin'ireo manampahefana ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, izay notohanany tamin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny angon-drakitra sy ny tatitra, nampiditra ny rafitra efa misy misy amin'ny PIVOT.

"Mitondra hevitra sy fomba vaovao foana izy hanatsarana ny asanay," hoy i Benedicte Razafinjato, izay nitsangana avy amin'ny toerany amin'ny maha-mpanampy azy ao amin'ny M&E ho an'ny Mpitantana nandritra ny fotoana niarahany niasa tamin'i Laura. Nilaza i Benedicte fa manana fahaiza-manao mavitrika i Laura amin'ny fanekena ny fahaiza-manaon'ny ekipany, ny fambolena azy ireo, ary ny fankalazana azy ireny.

Niaraka nandritra ny taona lasa, niasa tamin'ny alalan'ny dingana lava sy mahomby amin'ny fananganana sehatra ahafahan'ny rehetra ao amin'ny fikambanana miditra amin'ny angon-drakitra rehetra angonin'ny ekipany ny ekipan'i Laura. Amin'ny maha-mpitsabo sy mpitantana ary mpitarika azy ireo dia miandry fatratra ny famaranana ny fihodinana ao amin'ny sehatra izy ireo, dia manantena ny hanana ny vokatry ny ekipa PIVOT eo amin'ny rantsantanany.

"Tsara vintana izahay ka nanokana taona maro tamin'ny asany hiasa ho an'ny PIVOT i Laura," hoy ny Tale Nasionaly PIVOT Dr. Ali Ouenzar. "Ny fandraisany anjara amin'ny asa fitoriana dia mifanaraka amin'ny isan'ny olona, ary ny fanoloran-tenany dia maneho ny fanahin'ny fikambanana."

Ankehitriny, raha miditra amin'ny faha-enina taona niasany i Laura sy ny PIVOT, dia ao anatin'ny ekipa zokiolona mpitantana ny fikambanana eto Madagasikara izy, ary miasa ho Tale Nasionaly Vonjimaika isaky ny tsy ao amin'ny biraon'ny PIVOT i Dr. Ali. Vitany tsara ny mampifandanja ny fotoanany eo anelanelan'ny fahalaliny lalina ao anatin'ny antsipirihany sy ny fitondrana paikady avo lenta.

Angamba ny tena zava-dehibe indrindra, nampiditra ny tenany tao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana i Laura. Ankehitriny, tsy ho feno ny fandehanana an-tongotra miaraka amin'i Laura amin'ny alalan'ny tsena ao an-toerana raha tsy misy fiarahabana mifampiresahana amin'ny namana, mpifanolo-bodirindrina, ary ny mpivarotra akondro. Nidera ny tsena tamin'ny fanampiana azy tany am-piandohana izy. Nandany fotoana betsaka tany izy, nahafantatra ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy ny kolontsaina ary ny fiteny. Laharam-pahamehana ho an'i Laura ny fampiasam-bola amin'ireo zavatra ireo – mino izy fa arakaraky ny hahatakarany tsara kokoa ny kolontsain'ny vahoaka PIVOT no mahasoa azy, arakaraky ny maha-eo amin'ny asany azy.

Ho an'ireo fifaliana marobe noho ny maha-namana sy mpifanolo-bodirindrina amin'ny mponina maro ao an-toerana, nilaza i Laura fa marobe ireo fanamby. Ny fanehoana fankalazana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana, toy ny zazakely vaovao sy ny fanambadiana, dia tonga miaraka amin'ny fanantenana mitovy fa hanatrika ireo zavatra sarotra kokoa izy, toy ny fandevenana, izay lazainy fa maro loatra. Mandrisika ny asany isan'andro sy isan'andro izany.

Amin'ny andro rehetra ao amin'ny biraon'ny PIVOT, azo renesina mikoriana sy ivelan'ny resadresaka amin'ny teny Malagasy, Frantsay ary Anglisy i Laura nefa tsy midaroka akory.

"Rehefa manao jery todika an'i Laura aho tamin'ny 2013, dia tena feno fankasitrahana," hoy i Loyd. "Dimy taona an-tranomaizina, miavaka be ny rafitra angon-drakitray eny an-kianja ka tahaka ny ampahany mora izany. Saingy fantatro tsara fa nitaky fanoloran-tena sy fikirizana avy ao anatiny tanteraka ny fototra sy ny ekipan'i Laura. Anisan'ny rafitry ny fikambanana izy ary tafiditra ao anatin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fomba izay hanome ohatra ho an'izay rehetra karamaintsika mandritra ny taona maro ho avy."

Amin'ny fotoana malalaka ananany, tia mandoko rano i Laura, matetika ireo lohahevitra izay matetika mahaliana no mahaliana izay nahasarika ny masony ("fieriteriretana tafahoatra" mandritra ny androm-piainany miaraka amin'ny varavarana mihetsiketsika sy voasasa ato). Milalao basketball ao amin'ny ekipa vehivavy ao an-toerana ihany koa izy – fanatanjahantena izay tsy mbola nolalaoviny mihitsy talohan'ny nifindrany teto Madagasikara, saingy nahafahany nihaona tamin'ny sasany amin'ireo olona heveriny ho namana akaiky indrindra amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny faran'ny herinandro, mety hisambotra an'i Laura sy ny fofombadiny Haja – sefon'ny PIVOT sy tompon'ny fandraharahana ao an-toerana ianao – amin'ny fandehanana an-tongotra miaraka amin'ny "valan-javaboahary" (Rex ilay alika, Biquette ilay osy, ary I Serge ilay tarika).

Rehefa nanontaniana i Laura hoe inona no nanery azy hijanona mihoatra ny roa taona voalohany, dia namaly i Laura hoe: "Loharanom-pahalianana tsy misy fiafarany ho ahy ny PIVOT. Mahavariana sy manentana ny fanahy ny PIVOT, ary ny hakanton'izany dia tsy mitsahatra mihitsy. Manome fikarakarana ny PIVOT na manao ahoana na manao ahoana ny fahasarotan'ny rafitra ara-pahasalamana na hoe hatraiza ny fahasarotan'ny rafitra ara-pahasalamana na hoe hatraiza ny fahasarotan'ny fiainan'ny olona amin'izany."

 
  • AMPIDIRO NY LISITRY NY TARATASY MBA HO AZO
   NY VAOVAO FARANY AVY AMIN'NY PIVOT!   Anarana voalohany

   Anarana farany

   Email

   (We will never share your data without your permission.)

  • Fizahana molekiola

   Niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Foibe ValBio i Pivot mba hampivelarana ny laboratoara fizahana molekiola voalohany ho an'ny COVID-19 ivelan'ny renivohitra.  Niara-niasa tamin'ny Ivontoerana Pasteur ao Madagasikara ihany koa izahay tamin'ny fanadihadiana momba ireo toerana maina avy amin'ny I-HOPE mba hanadihadiana ny kitrotro, ny tazo, ny schistosomiasis, Hep B, ary NY COVID-19.

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Fampidirana ny Rafitra Ara-pahasalamana sy ny Siansa Hamaliana ny COVID-19 ao amin'ny Distrika Maodely eto Madagasikara, Rakotonanahary, R.J.L., et al., 2021, Frontiers in Public Health

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • Fanarahamaso ara-tontolo iainana sy ara-tontolo iainana

   Miara-miasa amin'ny angon-drakitra fanarahamaso ny tontolo iainana izahay (ohatra amin'ny fanarahamaso ny mpitsabo) miaraka amin'ireo biomarkers avy amin'ny fanadihadiana ao an-tokantrano (ohatra, fitsapana haingana sy fitiliana ny antibiotika avy amin'ireo toerana maina misy ireo mpandray anjara amin'ny fanadihadiana I-HOPE ao an-tokantrano) mba hampahafantatra ny fahavitrihan'ny aretina mifindra amin'ny spatio-ara-nofo.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • GIS (jeografia)

   Mampiasa fomba fandraisana anjara izahay mba hametrahana sarintany ireo lala-mahitsy maherin'ny 20.000 kilao sy rafitra 100.000. Ireo angon-drakitra ireo dia natambatra tamin'ny angon-drakitra avo lenta momba ny fandrakofana tany, maodely nomerika, angon-drakitry ny rotsak'orana, ary angon-drakitra ara-teknika avy amin'ny mpiara-dia amin'ny IHOPE (jereo etsy ambony). Ampiasaina ireo angon-drakitra ireo mba hamantarana ny fotoanan'ny fitsaboana, ny fitoviana ara-jeografika, ary ny fianarana ireo aretina ara-jeografika. Azo jerena ao amin'ny sehatra e-fahasalamana novokarina niaraka tamin'i R Shiny ny vokatry ny fahafahana mampiasa ny fomba fijery.

  • IHOPE (fiaraha-mientana maharitra ao an-tokantrano)

   Natsangana tamin'ny 2014 ny voka-pifidianana sy ny firoboroboana (IHOPE) tamin'ny fanombohan'ny asan'i Pivot tao amin'ny distrikan'i Ifanadiana. Naseho taorian'ny Fanadihadiana Momba ny Mponina sy ny Fahasalamana, manaraka ny fahasalamana sy ny isan'ny mponina ary ny tondro ara-tsosôsora sy ara-toekarena izy. IHOPE dia manana izao fitambaran'ny toetra manaraka izao izay tantara foronina amin'ny fidirana an-tsehatra ao an-toerana:

   • Tena fototra marina
   • Santatry ny tena solontena
   • Santatry ny ao anatiny sy ivelan'ny mponina voalohany
   • Angonin'ireo matihanina fahatelo matihanina ao amin'ny Ivontoerana Nasionaly momba ny Antontanisa izay manangona angon-drakitra mitovy amin'ny firenena
   • Araho maso ireo olona ireo rehefa mandeha ny fotoana
   • Anisan'izany ny biomarkers toy ny toerana maina ampiasaina amin'ny fandinihana ny molekiola

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Ny Fototry ny Fahasalaman'ny Mponina alohan'ny Fandaharan'asa Fanamafisana Orina ny Rafitra Ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara, Miller, A., et al. 2017, Global Health Action

  • HMIS sy Ny Fahazarana M&E

   Manangona vaovao momba ny fampiasana ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fikarakarana any amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny daholobe ny rafitra fitantanana ny fahasalamana (HMIS) . Ireo angon-drakitra ireo dia ampiarahana amin'ny fanaraha-maso fanampiny, ny fanarahana maso sy ny fanombatombanana (M&E) mba hanarahana ireo tondro maherin'ny 1000 momba ny fampisehoana rafitra ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, anisan'izany ny tahan'ny fitsaboana sy ny fampiasana tolotra, ny kalitaon'ny fikarakarana, ny famatsiana tahiry, ary ny fahafahan'ny olombelona amin'ny ambaratonga rehetra. Azo jerena amin'ny alalan'ny dashboard ara-potoana ireo angon-drakitra ireo.

  • Fananganana ny Fahaiza-manao

   Ny tanjon'ny Siansa Pivot dia ny hanatsara ny vokatra ara-pahasalamana mandritra ny fotoana maharitra. Ny tena ivon'io tanjona io dia fandaharan'asa vaovaon'ny fanorenana trano, izay mifantoka amin'ny fitomboan'ny fahaiza-manaon'ny mpikaroka eo amin'ireo mpitsabo/mpametraka, ary koa manampy ireo mpikaroka hahatakatra sy hampahafantatra ny laharam-pahamehana ara-pitsaboana. Ahitana atrikasa maromaro momba ny fahatakarana ireo laharam-pahamehana ara-pitsaboana, ny famolavolana fanontaniana fikarohana, ny fomba fiasa ary ny fanapariahana ilay fanofanana. Anisan'ny mpiofana ny mpiasa miasa ao amin'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara.

  • Covid-19 sy ny Molecular Diagnostics

   Ny ankamaroan'ny maty eto Madagasikara dia vokatry ny areti-mifindra ary tsy fantatra ny ankamaroan'ny tranga. Nanasongadina ny filàna mametraka fizahana ara-pahasalamana vaovao any amin'ireo distrikan'ny fahasalamana any ambanivohitra ny valanaretina COVID-19. Niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Foibe ValBio i Pivot mba hampivelarana ny laboratoara voalohany amin'ny molekiola ho an'ny COVID-19 ivelan'ny renivohitra, izay sady manome fahaiza-manao ara-pahasalamana no manome fahafahana ho an'ny fanavaozana ara-tsiansa eo amin'ny fihaonan'ny fahasalamana biometrika sy ny fahasalaman'ny planeta.

    

   Fantaro bebe kokoa: 

   Fampidirana ny Rafitra Ara-pahasalamana sy ny Siansa Hamaliana ny COVID-19 ao amin'ny Distrika Maodely eto Madagasikara, Rakotonanahary, R.J.L., et al., 2021, Frontiers in Public Health

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

  • Eco-Epidemiology & Fanarahamaso

   Nisy fandrosoan'ny siansa momba ny aretina vokatry ny mikraoba. Saingy misy ny fampiharana tsy araka ny tokony ho izy ireo fandrosoana ireo any amin'ny kirany eo an-toerana mba hampahafantatra ny fidirana an-tsehatry ny fahasalamana. Ampiarahanay ny vaovao momba ny tontolo iainana, ny tahirin-kevitra momba ny fahasalamana goavana, ary ny fanadihadiana ny mponina, miaraka amin'ny maodely matematika mba hahatakarana sy hanombanana mialoha ny fahavitrihan'ny aretina ao an-toerana (toy ny tazo, kitrotro, schistosomiasis, filariamatika lymphatika ary aretim-pivalanana) mba hanatsarana ny fiterahana. 

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fampihavanana ny vinavinan'ny maodely miaraka amin'ny tranga ambany dia ambany momba ny COVID-19 ao Afrika Atsimon'i Sahara: Insights from Madagascar, Evans, M.V., et al., 2020, Global Health Action

   Ho fanafoanana ny filariasis lymphatika any atsimo atsinanan'i Madagasikara: Fahombiazana sy fanamby amin'ny fampitana, Garchitorena, A., et al., 2018, PLOS Neglected Tropical Disease

  • Fikarohana momba ny asa ho an'ny UHC

   Ny fikarohana momba ny asa dia manome topimaso mikasika ny fomba fametrahana fandaharan'asa miaraka amin'ny fanamafisana ny kalitao sy ny fahatokiana amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy nasionaly ary iraisampirenena. Anisan'ny toerana fikarohana ataontsika ny famatsiana ara-bolan'ny UHC, ny kalitaon'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fahafaham-pon'ny marary, ary ny fampisehoana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana. Faritra laharam-pahamehana ho an'ny firoboroboana manerana ny ekipan'ny toeram-pitsaboana sy ny angon-drakitra ao Pivot ity. 

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Fanombantombanana ny fomba vaovao hanaterana ny fikarakarana ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Razafinjato, B., et al., 2020, medRxiv

   Valinteny haingana tamin'ny fihanaky ny kiraro tao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Finnegan, K.E., et al., 2020 medRxiv medRxiv

   Tambajotran'ny Fikarakarana any Ambanivohitr'i Madagasikara mba hahazoana fandrakofana manerantany momba ny fahasalamana ao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana, Cordier, L.F., 2020, Rafitra Ara-pahasalamana & Fanavaozana

   Eto Madagasikara, nitombo ny fampiasana ny Sampandraharaha Misahana ny Fitsaboana Rehefa Nesorina ny Saram-pitsaboana: Lesona ho an'ny Fandrakofana Ny Fahasalamana Manerantany, Garchitorena, A., et al., 2017, Raharaha Ara-pahasalamana

  • Jeografia & Fahasalaman'ny Fiaraha - monina

   Mandroso fomba vaovao izahay izay mampifandray ny angon-drakitry ny rafitra ara-pahasalamana goavana miaraka amin'ny angon-drakitry ny GIS goavana ahitana rafitra maherin'ny 100.000 sy lalao an-tongotra 15.000 kilaometatra ao amin'ny distrika. Ampiasaina izany mba hamantarana ireo sakana ara-jeografika sy hanatsarana ny famoronana rafitra ara-pahasalamana mba hitoriana amin'ny rehetra. Mba handresena ny sakana ara-jeografika, nanamory maodely ho an'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina mavitrika ho an'i Madagasikara izahay, ary manombana ny fiantraikany sy ny fahafahany.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Tombanan'ny spatio‐ao an-toerana ny fitsinjarana ara-nofo ny tazomoka avy amin'ny rafitra fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fahasalamana any amin'ireo faritra ambany fidirana amin'ny fahasalamana sy ny fitateram-baovao, Hyde, E, sns, et al., 2021, International Journal of Health Geographics

   Fanatsarana ny fomba fidirana ara-jeografika ampiasain'ireo mpitsabo ao an-toerana, Ihantamalala, F.A, et al., 2020, International Journal of Health Geographics

   Fanombantombanana ny fomba vaovao hanaterana ny fikarakarana ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, Madagasikara, Razafinjato, B., et al., 2020, medRxiv

  • Fanombantombanana ny mponina

   Mandrrefy ny fiantraikan'ny asanay izahay amin'ny alalan'ny fandalinana ny fiaraha-mientan'ny solontenan'ny distrika iray. Ny famolavolanay ny fanandramana ataonay dia ahafahan'ny sasany amin'ireo fanadihadiana lalina indrindra momba ny rafitra ara-pahasalamana miovaova eo amin'ny fahasalaman'ny mponina ao Afrika. Ireo fandalinana ireo dia mampiseho fivoarana saika amin'ny tondro ara-pahasalamana lehibe rehetra, anisan'izany ny fahamaroan'ny zaza, ny fahaverezan'ny vaksiny, ny fitaovam-pitsaboana, ny fahafahana miditra sy ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana, ary ny fitoviana ara-pahasalamana.

    

   Fantaro bebe kokoa:

   Fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana manerana ny distrika ho an'ny fitatitra ara-pahasalamana manerantany: porofo avy amin'ny fandalinana fiaraha-mientana lavabe tany ambanivohitr'i Madagasikara 2014-2018, Garchitorena, A., et al. 2020, BMJ Global Health Health

   Fiovàna voalohany amin'ny fitsabahana an-tsehatra sy ny tahan'ny fiainana an-tany taorian'ny fametrahana fidirana an-tsehatry ny rafitra ara-pahasalamana nampidirina an-tsehatra teto Madagasikara, Garchitorena, A., et al. 2018, BMJ Global Health

   Fanombantombanana ny fironana ao anatin'ny votoatin'ny reny sy ny fikarakarana ny reny taorian'ny rafitra ara-pahasalamana manamafy orina ny fisantaran'andraikitra ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara: Fandalinana ny fiaraha-mientana maharitra, Ezran, C., et al. 2019, PLOS Medicine

   Ny Fototry ny Fahasalaman'ny Mponina alohan'ny Fandaharan'asa Fanamafisana Orina ny Rafitra Ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara, Miller, A., et al. 2017, Global Health Action

  • Rafitra data

   Ny PIVOT dia ampidirina tanteraka ao anatin'ny Rafitra Fitantanana ny Fahasalamana eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fampitambarana karazana angon-drakitra maro – vokatra, fandaharana, ara-jeografika ary zavatra maro hafa – mahazo hevi-baovao isika mba hampahafantarana ny fomba fijerintsika amin'ny tsingerin'ny fanatsarana mitohy.

  • Kalitaon'ny fikarakarana

   Tsy ampiasaina amin'ny fahasalaman'ireo mararintsika ny fikarakarana raha tsy hoe tsara kalitao izany. Mifantoka amin'ny fikarakarana tsara indrindra ny rafi-pahasalamana rehetra izahay, na atolotra eo am-baravaran'ny marary, na any amin'ny tobim-pahasalamana, na any amin'ny hopitaly.

  • Rojo vy - fitaovana

   Manampy amin'ny fitazonana ireo fanafody sy fitaovana maherin'ny 40 amin'ny fanafody sy fitaovana maherin'ny 40 manerana ny ambaratongam-pikarakarana rehetra ny fiarahamiasa sy ny fidirana tsy tapaka amin'ny rojom-pamatsiam-pirenena eto Madagasikara.

  • Fitantanam-bola

   Miara-miasa amin'ny Tahiry Nasionaly ho firaisankinan'ny Fahasalamana ao amin'ny governemanta ny PIVOT mba hamoronana rafitra mangarahara ho an'ireo marary, mpamatsy, mpanome fanampiana, ary manampahefana ao amin'ny governemanta, miorina amin'ny fahombiazana amin'ny fanesorana ireo sakana ara-bola mba hikarakarana amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laoniny ny marary.

  • HR & Fandraisana olona

   Ny olona mahay sy mahay tsara fiofanana ary be fangorahana no singa tena ilaina indrindra amin'ny rafi - pahasalamana rehetra. Mba hiatrehana ny fanamby tsy mahazatra amin'ny toerana izay tena lavitra tokoa ny lahatsoratra, niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ny PIVOT mba hamolavola sy hametraka paikady iraisana sy fihazonana.

  • Fotodrafitrasa

   Mila toerana mendrika sy matevina ny rafi-pahasalamam-bahoaka – asa sarotra ao anatin'ny tontolon'ny ala mikirioka be. Laharam-pahamehana ny fotodrafitrasa lavitra indrindra ao amin'ny distrika, izay ny fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpifandray ao an-toerana dia miantohana fa voatazona ara-potoana ireo toerana nohavaozina.

  • Fitaterana vonjy taitra

   Ny 74%-n'ny mponina ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana dia miaina mihoatra ny 5 kilaometatra mankany amin'ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra. Ny rafitra fikarohana momba ny fiara mpamonjy voina manerana ny distrikantsika no hany karazany eto Madagasikara, miasa 24/7 hatramin'ny 2014 mba hitondrana tranga maika amin'ny fitsaboana tsy misy sarany ho an'ilay marary.

  • Maratra miaraka amin'ny mararin'ny faharetana

   Miarahaba ny olona amin'ny rafitra mety tsy mahazatra ny PIVOT. Hazavain-dry zareo ny dingana arahana, manampy amin'ny fitetezana ny rafitra, miresaka ny filàna sakafo sy trano fonenana rehefa ilaina izany, ary jereo ireo ankizy any an-tanindrazana. Io tolotra io, miaraka amin'ny fivoarana sy ny kalitaon'ny fikarakarana, dia nanampy tamin'ny fampiasàna ireo tolotra ara-pahasalamana tsy dia misy dikany ao amin'ny faritra fisamborana an'i Pivot.

  • Fahasalaman'ny reny

   Ny fandaharanasanay dia mahavita miatrika amim-pahombiazana ny tahan'ny fahafatesan'ny reny eo amin'ireo vehivavy ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana, izay miteraka impito eo ho eo mandritra ny androm-piainan'izy ireo amin'ny fiterahana, miaraka amin'ny efatra isaky ny dimy ny fanaterana mitranga ao an-tokantrano. Tao anatin'ny roa taona voalohany nanohana tanteraka ireo tolotra fikarakarana aretim-pianakaviana, ny fahafahana miditra amin'ny fandrindram-pianakaviana, ary ny fanaterana ny fotodrafitrasa, nidina 20% ny tahan'ny mety hahafaty ny reny.

  • Tsy fahampian-tsakafo

   Maherin'ny antsasaky ny ankizy latsaky ny 5 taona eto Madagasikara no tsy ampy sakafo. Manamory fandaharan'asa nasionaly ao amin'ny Distrikan'i Ifanadiana izahay izay mampifandray ny fandefasana sy ny fitsaboana ary ny fisorohana manerana ny ambaratonga rehetra ao amin'ny rafitra ara-pahasalamana mba hiatrehana ity antony lehibe mahatonga ny fahafatesan'ny ankizy ity.

  • Tioberkilaozy

   Manjaka eto Madagasikara ny TB ka tombanana ho 500 isan-taona ny tranga vaovao ao amin'ny distrikantsika, ny ankamaroany tsy tsikaritra sy tsy voatsabo. Tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Fandaharan'asa Nasionaly momba ny Tioberkilaozy, nanangana fandaharanasa izahay mba hifehezana ny TB tamin'ny 2017 mba hanatsarana ny loharanon-karena fototra sy ny fahaiza-manao fototra, ary mba hahazoana antoka fa misy ny fizahana sy ny fitsaboana ao amin'ny distrikan'i Ifanadiana.

  • Fahasalaman'ny Ankizy

   Ny ankizy latsaky ny 5 taona dia mety ho faty noho ny antony azo sorohana toy ny tazo, pnemonia ary aretim-pivalanana. Mametraka arofenitra ho an'ny Fitantanana ny Aretina Amin'ny Fahazazana izahay mba hitarihana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fikarohana sy fitsaboana ary hanombanana ny sakafo sy ny sata fanaovana vaksiny any amin'ny toerana iva.